کلاس آفلاین

در این بخش به دو شیوه، هنرجویان و علاقمندان را همراه خواهیم شد:

  • گردآوریِ آموزش‌هایِ پربهای اساتیدِ قدیمی که تاکنون به شکلِ آرشیوی ضبط و نگهداری شده‌اند‌ و در اختیار هنرجویان قرار خواهند گرفت.
  • ساخت فیلم‌ها و قطعاتِ صوتیِ جدیدِ آموزشی، توسط بزرگترین اساتیدِ حالِ حاضر در گرایش‌های گوناگونِ این سبک موسیقی.