فولکلور

ایران کشوری چندفرهنگی است و در موسیقیِ نواحیِ آن می‌توان بسته به نوع اقلیم و منطقۀ جغرافیایی و باورها و فرهنگِ عامه، جلوه‌هایی از جشن و سوگواری، عواطف، رقص و پایکوبی، آواها و ترانه‌های کار، عوالم عاشقانه، طبیعت، پیوند و ستیز با دیگران، شور حماسی، نگاه زیبایی‌شناختی، روایت‌های شفاهی، آیین‌های مذهبی و غیرمذهبی، و مراسم اجتماعی را به شکلی آشکار دید.

استان های ایران

بوشهر

گیلان