کلاسیک ایران

بر اساسِ مدلِ تقسیم‌بندیِ سه‌گانه‌ی “آلن مریام” (کلاسیک/فولکلور/مردم‌پسند) آگاه هستیم که موسیقیِ کلاسیک – بر خلافِ تصور عامیانه – لزومن مربوط به موسیقیِ کلاسیکِ اروپا و غرب نیست. موسیقیِ کلاسیک دارای مؤلفه‌هایی است که آن را از بقیه‌ی گونه‌ها متمایز می‌کند. (در مقاله‌ی کلاسیک ایران بخوانیم.) برای دسترسیِ آسانترِ علاقمندانِ این گونه و همچنین دانش‌پژوهانِ موسیقی، آثار را به این صورت دسته‌بندی نموده‌ایم:

بی کلام
مجموعه قدیم
ردیف
تک آهنگ
آلبوم