در کتابخانه هر مطلب مکتوبی که در زمینه‌ی موسیقیِ اصیلِ ایرانی تاکنون به چاپ و نشر رسیده‌است گردآوری می‌شود. همچنین سعی بر آن داریم در بخشِ “مفاهیم نظری”، با نوشتن مقالات جدید به ذکر دقیق منابعِ معتبر و معرفیِ متخصصانِ این مباحث بپردازیم:

فهرست