کتابخانه

علاوه بر آن‌که در این کتابخانه قرار است هر گونه اثر مکتوب در زمینه‌ی موسیقی اصیل ایرانی را گردآوریم، همچنین سعی بر آن داریم به تدریج در بخشِ “مفاهیم نظری”، با نوشتن مقالات جدید به ذکر دقیقِ منابعِ معتبر و معرفیِ متخصصانِ این مباحث نیز بپردازیم.

فهرست