نظاره‌گر خواهیم بود، گنجینه‌ی پربهای کهن را که به دستانِ پرمهرِ هنرمندانِ بی‌بدیلِ عرصه‌ی موسیقی و به یاریِ هنرمندان و علاقمندانِ دنیای تصویر، فیلمبرداری و تدوین گردیده تا برای همیشه در دل روزگار مستند و ماندگار بماند.

فهرست