گنجینه‌ی پربهایی از آثار شنیداریِ موسیقیِ اصیلِ ایرانی، سال‌ها سینه به سینه و نسل به نسل گشته تا چنین استادانه برایمان به یادگار بماند. برای دسترسیِ دقیق‌ترِ علاقمندان (براساسِ تقسیم‌بندیِ سه‌گانه‌ی متخصصانِ اتنوموزیکولوژی) آثار در سه گروهِ اصلی دسته‌بندی شده‌اند:

فهرست