Skip to main content

ردیفِ آوازی

به روایت و اجرای استاد عبدالله دوامی

درباره‌ی اثر: قطعات آلبوم “ردیفِ آوازی به روایت و اجرای استاد عبدالله دوامی” سال 1354 در منزل استاد دوامی ضبط شده و سپس سال 1381 در قالب سه حلقه cd ثبت، گردآوری و تدوین شده است. در این مجموعه متناسب با هر دستگاه یا آواز، برخی از تصنیف‌های قدیمی با اجرای استاد دوامی اضافه شده، که طبیعتاً جدا از ردیف آوازی است و در شماره‌گذاری قطعات اندکی سببِ جابه‌جایی شده است.

 

راوی:

استاد عبدلله دوامی

 

نام و ترتیبِ حلقه‌ها:

سی‌دی اول:

1-10) دستگاه شور

11-16) آوازابوعطا

17- 25) آواز بیات ترک

26- 31) آواز دشتی

32-36) آواز بیات کرد

به همراهی تار محمدرضا لطفی

 

سی‌دی دوم:

1-4) آواز افشاری

5-22) دستگاه ماهور

23-29) دستگاه سه‌گاه

30-38) دستگاه چهارگاه

 

سی‌دی سوم:

1-8) دستگاه همایون

9-13) آواز بیات اصفهان

14- 28) دستگاه نوا

29- 49) دستگاه راست‌پنجگاه

 

انتشارات:

ماهور

سال انتشار:

انتشاراول: 1381- انتشار دوم: 1386

 

ترتیبِ گوشه‌ها (سی‌دی اول – دستگاه شور):

 • درآمد خارا(درآمد اول)
 • درآمد دوم
 • کرشمه
 • درآمد رهاوی
 • سلمک(شهناز)
 • قرچه
 • رضوی
 • عزّال و حسینی
 • دوبیتی
 • زیرکش سلمک
 • آواز ابوعطا
 • درآمد
 • رامکلی با تحریرسملی
 • حجاز
 • چهارپاره
 • خسروشیرین
 • گبری
 • آواز بیات ترک
 • درآمد اول
 • درآمد دوم(درآمد روح‌الارواح)
 • جامه دران
 • دوگاه
 • شهابی
 • روح‌الارواح
 • قطار
 • فیلی(استاد دوامی در این اجرا این گوشه را “اوج” نامیده است.
 • مثنوی
 • آواز دشتی
 • درآمد اول
 • بیدگانی
 • حاجیانی
 • غم‌انگیز
 • اوج
 • گیلکی
 • آواز بیات ترک
 • درآمد اول
 • درآمد دوم
 • کرشمه
 • حزین
 • اوج

— > ما را در تکمیلِ این شناسه یاری کنید. < —

دیدگاه خود را ثبت کنید