ردیف در معنای کلی، عبارت است از روایت و برداشتِ ویژه‌ی یک استادِ بزرگِ موسیقیِ کلاسیکِ ایرانی، از مجموعه نواهای کهن که سینه به سینه از گذشتگان دریافت نموده و در نظم منحصر‌به‌فردِ خود، آن‌ها را چیدمان و دسته‌بندی کرده است. بنابراین ردیف به روایت یک استاد ممکن است با ردیف به روایتِ استادی دیگر در دسته‌بندی و نوع اجرا و حتی گاهی نامگذاری نواها با یکدیگر تفاوت‌ها یا شباهت‌هایی داشته باشند. تشخیص این ویژگی‌ها بر عهده‌ی کسانی است که در زمینه‌ی ردیف‌شناسی تخصص دارند. در اینجا روایاتی که توسط ناشران اختصاصی موجود است گردآوری نموده‌ایم:

فهرست