کلاسیک ایران

بر اساسِ مدلِ تقسیم‌بندیِ سه‌گانه‌ی “آلن مریام” (کلاسیک/فولکلور/مردم‌پسند) آگاه هستیم که موسیقیِ کلاسیک – بر خلافِ تصور عامیانه – لزومن مربوط به موسیقیِ کلاسیکِ اروپا و غرب نیست؛ موسیقیِ کلاسیک دارای مؤلفه‌هایی است که آن را از بقیه‌ی گونه‌ها متمایز می‌کند. برای دسترسیِ آسانترِ علاقمندانِ این گونه موسیقی و همچنین دانش‌پژوهان، آثار کلاسیکِ ایرانی را به این صورت دسته‌بندی نموده‌ایم:

فهرست